Meridiánová masáž - vyrovnání energie těla

Akupunkt-meridiánová masáž dle W. Penzela (APM) má své kořeny v čínské tradiční medicíně.

Meridiány jsou energetické dráhy v těle a dělíme je na jinové a jangové. Jinové dráhy vedou od ramene k prstům – na rukách, na nohách od prstů ke kyčlím. Jangové naopak. Na každém meridiánu se nacházejí akupunkturní body. Meridiány tvoří dohromady energetický oběh. Energie(čchi) proudí v přesně určených drahách a časovém pořádku, stává se součástí jednotlivých orgánů, oživuje je a udržuje v činnosti a vzájemné harmonii. Pokud energie plynule protéká a je rovnoměrně rozdělena v celém energetickém oběhu, jsme zdraví.

Při omezeném průtoku nastává v daném meridiánu nad „překážkou“ přebytek energie a pod ní zákonitě nedostatek energie. Pokud se budou tyto změny (přebytek a nedostatek) neustále prohlubovat a rozšiřovat, dojde do určité míry k postižení celého oběhu. A právě výrazem poruchy toku této energie je bolest nebo porucha funkce daného orgánu.

Principem meridiánové masáže je tedy přesun energie uvnitř daného energetického oběhu tak, aby došlo k jeho harmonizaci na principu komplexního léčení, nikoliv jen odstranění symptomu. Využívá se vzájemné harmonií dvou pólů, kladného jangu a záporného jinu. Při meridiánové masáži se tedy nevěnuji jen místu, které vykazuje klinické potíže (často to bývá jen jedna z mnohých energetických poruch, které se v organizmu vyskytují, jakási špička ledovce), ale pracuji na celém organizmu, ošetřuji všechny meridiány (snižuji přeplnění energie, doplňuji nedostatek), abych upravila poměry v celém energetickém oběhu. Po ošetření meridiánů pak věnuji pozornost jizvám a na závěr aktivuji i dané akupunkturní body.

První ošetření je celotělové.Dojde k pročištění všech energetických drah , tím ke zlepšení zdraví a kondice těla.
Masáž je třeba opakovat jako jakoukoli jinou masáž,protože pokud máme již nějakou dobu bolest,nebo obtíž ,tak i nějaký čas trvá odstranění . je třeba i trpělivost.


Masáž provádí Lenka Pudilová - objednávky na čísle 728490566

www.duhovemasaze.cz || Copyright © 2009 || Všechna práva vyhrazena